MOD DATA ESP NAME, DATA ANTENNA MÀU THÍNH ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB30 1.65.3/2.65.3 MỚI NHẤT – KHÔNG KHÓA NICK

Đánh giá bài viết này
Thông tin: MOD DATA ESP NAME, DATA ANTENNA MÀU THÍNH ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB30 1.65.3/2.65.3 MỚI NHẤT – KHÔNG KHÓA NICK
 
Dung lượng: 5MB


Chức năng:


– DATA ESP NAME CHO FREE FIRE OB30 1.65.3
 
– DATA ESP NAME CHO FREE FIRE MAX OB29 2.65.3
 
– PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY – WORK IN ALL DEVICE

– CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG – WORK IN RANK/CLASSIC.

– CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU – WORK IN ALL MAP.

– KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK – NO BAND.
Link:

TẢI NHANH MOD DATA ESP NAME, ANTENNA MÀU THÍNH  CHO FREE FIRE OB30 1.65.3/2.65.3

 
– FF THƯỜNG 1.65.3:
 
 
– DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNA: TẠI ĐÂY
 
——————————————————————————–
– DATA ESP NAME + HEADSHOT + ANTENNA: TẠI ĐÂY
 
+ DATA ANTENNA HEAD: TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HAND: TẠI ĐÂY
 
+ DATA ANTENNA VAI: TẠI ĐÂY
 
—————————————————————————-
 
+ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG : TẠI ĐÂY
+ DATA ANTENNA THÍNH XANH : TẠI ĐÂY
 
– FF MAX 2.65.3: 
 
 
– DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNA : TẠI ĐÂY
 
———————————————————————————–
 
– DATA ESP NAME + HEADSHOT + ANTENNA: TẠI ĐÂY
 
+ DATA ANTENNA HEAD: TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HAND: TẠI ĐÂY
 
+ DATA ANTENNA VAI: TẠI ĐÂY
 
 
——————————————————————————
 
+ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG : TẠI ĐÂY
 
+ DATA ANTENNA THÍNH XANH : TẠI ĐÂY
 

Hướng dẫn cài đặt:

– NHƯ VIDEO

Đánh giá bài viết này

Trả lời